Palvelut

Psykologipalvelut henkilöasiakkaille

Aloituskäynti

Mitä?

Käynnillä jäsennät tilannettasi ja etsit siihen ratkaisuvaihtoehtoja psykologin kanssa.

Kenelle?

Aloituskäynti sopii sinulle, kun tilanteesi on epäselvä ja haluat psykologin näkemyksen asiaasi.
Halutessasi voimme sopia useammasta käynnistä.

Hinta

95 e/45 min *

* Mikäli joudut perumaan aikasi, ilmoita siitä viimeistään edellisenä päivänä klo 18 mennessä.
Myöhemmin perutuista ajoista veloitamme käynnin hinnan.

Jatkokäynnit

Mitä?

Aloituskäynnin jälkeen voit varata itsellesi jatkokäyntejä tarvitsemasi määrän. Käytämme työskentelyssä pääasiassa ACT-menetelmää (Acceptance and Commitment Therapy). ACT on tieteellisessä tutkimuksessa tulokselliseksi havaittu lyhytkestoinen psykologinen interventio. Työskentelyssä lisätään tietoisen läsnäolon taitoja, parannetaan kestävyyttä kohdata epämukavia ajatuksia ja tunteita sekä ohjataan toimimaan omia arvoja ja tavoitteita kohti. Käyntien ohella saat tehtäväksesi erilaisia harjoituksia.

Kenelle?

Työskentelystä on hyötyä silloin, kun esimerkiksi stressi, ahdistuneisuus, alakuloisuus tai unettomuus estävät sinua elämästä hyvää elämää.

Hinta

95 e/45 min *

*Mikäli joudut perumaan aikasi, ilmoita siitä viimeistään edellisenä päivänä klo 18 mennessä.
Myöhemmin perutuista ajoista veloitamme käynnin hinnan.

Psyykkinen valmennus

Urheilussa

Ammattiurheilussa ja tavoitteellisissa harrastuksissa on tärkeää saada koko potentiaali käyttöön, kun tähtäimenä on mahdollisimman hyvä suoritus. Psyykkisen valmennuksen avulla voidaan kehittää muun muassa paineensietoa, keskittymistä sekä selviytymiskykyä ja valmiutta uran eri vaiheissa. Psykologi voi auttaa yksittäistä urheilijaa tai olla valmennuksen ja koko joukkueen tukena.

Taiteessa

Psyykkisen valmennuksen avulla kehitetään taiteilijan varmuutta esiintymistilanteissa, stressinhallintaa sekä luovuutta.

Työelämässä

Monissa työtehtävissä edellytetään tekijältään mahdollisimman hyvää suoriutumista. Psykologi voi auttaa kehittämään johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, paineensietoa sekä itsetuntemusta.

Hinta

Psyykkisen valmennuksen yksilötapaamiset 125 e/45 min. * Muista hinnoista sovitaan erikseen.

*Mikäli joudut perumaan aikasi, ilmoita siitä viimeistään edellisenä päivänä klo 18 mennessä. Myöhemmin perutuista ajoista veloitamme käynnin hinnan.

Psykologinen tutkimus

Mitä?

Psykologisella tutkimuksella voidaan selvittää oppimista ja muistia ja/tai tunne-elämän ja persoonallisuuden piirteitä.
Lääkärin lähetteellä voit saada tutkimuksesta Kelan sairausvakuutuskorvausta.

Kenelle?

Psykologinen tutkimus sopii sinulle, mikäli olet huolissasi oppimisestasi tai tarvitset tutkimuksen tuottamaa tietoa tunne-elämästäsi ja persoonallisuudestasi. Oppimiseen liittyvät vaikeudet voivat ilmetä lukemisen ja kirjoittamisen, muistin, matemaattisten taitojen, puheen ja kielen tai hahmottamisen ongelmina. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla saat realistisen käsityksen vahvuuksistasi ja haasteistasi sekä käytännön keinoja arkeen. Tunne-elämän ja persoonallisuuden tutkimuksista on hyötyä silloin, kun haluat lisätä itsetuntemustasi ja ymmärtää paremmin ahdistus- ja mielialaoireiden ilmenemistä ja vaikutuksia elämässäsi. Tutkimustulokset voivat olla avuksi muille ammattilaisille, kuten lääkärille diagnosoinnissa. Tutkimuksen perusteella voidaan suositella erityisjärjestelyjä (esim. ajokorttikoe, YTL) tai sen avulla voidaan suositella juuri sinulle sopivaa jatkohoitoa tai interventiota.

Psykologinen tutkimus jakaantuu yleensä 1-3 tapaamiskerralle. Tutkimuksen lopuksi saat mahdollisuuden keskustella tutkimustuloksista sekä kirjallisen yhteenvedon tai lausunnon.

Palvelut yrityksille

Hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät ovat yrityksen menestymisen perusta.
Tarjoamme yrityksenne koulutus- ja virkistyspäiviin psykologista osaamista motivaation, työssä jaksamisen ja toimivan vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.

Kysy lisää

 

 

EUn uuden tiedonantovelvoitteen mukaan, jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).